Zajímavé objevy

Zde můžete najít zajímavé nálezy, které nemají potenciál pro publikování. Jejich řazení je podle časové osy s nejnovějším na začátku.

Zajímavé objevy

Nomada stigma

Nomada stigma

Tato zajímavá včela v minulosti z naší přírody zmizela. Zcela náhodou se mi ji podařilo ulovit při povoleném průzkumu PP Oškobrh. V poslední době se ve Východních Čechách znovu objevuje a tento nález to jenom potvrzuje.

>>

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Dne 4.7.2018 jsem pozoroval několik exemplářů naletovalo na kvetoucí kyprej vrbici a kolotočník. Druh jsem sledoval ještě i za 14 dní. Jeden exemplář byl uložen jako dokladový kus v muzeu v Novém Městě nad Metují

>>

Megachile (Callomegachile) sculpturalis Smith, 1853

Megachile (Callomegachile) sculpturalis Smith, 1853

Tato včela mi dala trochu zabrat. Jde o druh, který se rychle šíří směrem na západ. Ulovil jsem ji v roce 2018 v obci Kalič v Chorvatsku. Co jsem zjistil, tak jsou její nálezy publikovány zatím z Itálie a tuším Maďarska. Na této lokalitě byla hojná, ale na dalších místech i v širším okolí jsem ji nezastihl.

>>

Halictus scabiosae (Rossi, 1790)

Halictus scabiosae (Rossi, 1790)

Nález tohoto druhu v zámeckém parku v Opočně mne docela překvapil (16.8.2018 a 3.9.2018). A to i proto, že na lokalitě byl hojnější nežli u nás se vyskytující Halictus sexcinctus. Vzhledem k tomu, že je již uváděn i z jiných lokalit je zřejmé, že se pomalu šíří směrem k severu.

>>

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.