Publikování

Většinu života jsem se spíš podílel na pomoci kolegům v jejich publikační činnosti. Jako ředitel muzea jsem zajistil vydání dvou odborných knih týkající se brouků (Coleoptera) a jedné "encyklopedie" o chráněných a ohrožených rostlinách na nosiči CD. Více na www.bioklub.webnode.cz

Resl J.& Resl K., 2001: Střevlík Carabus irregularis (Coleoptera: Carabidae) v podhůří Orlických hor. Panorama, 9: 97-98.  PDF

Resl J. & Rozsíval M., 2000: Tesařík Judolia sexmaculata (Coleoptera: Cerambycidae) a jeho expanze v Orlických horách. Panorama, 8: 126   PDF

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.